Northern Lights Swing 2020

NLS #2 edition
English below.

17.-19.januar 2020 inviterer vi igjen til en fantastisk kurshelg for West Coast Swing-elskere med internasjonale instruktører i nordlysbyen Tromsø. Den første utgaven av NLS ble en suksess og vi utvider tilbudet med å invitere enda et par internasjonale instruktører og øker antall nivåer.
For at flere skal få utfordret seg, deler vi kurstimene i flere nivåer. Det blir gode muligheter til å bli kjent med nye og gamle dansere og få praktisert egentrening eller bare danse sosialt, da vi legger opp til totalt 10 timer sosialdans i løpet av helgen.

Nivåoversikt:
– Project Swing (Level 1): Er du nybegynner? Da kan du prøve vårt gratis introkurs over 4 timer med lokale instruktører på fredag kveld og lørdag formiddag.
– Novice (level 2-3): Du kjenner til WCS basics og noen variasjoner. Du har lyst til å forbedre din teknikk og legge til flere turer til din WCS. Du er aktiv på kurs og har danset litt sosialt.
– Intermediate (Level 4): Du er sikker på dansegulvet, komfortabel med musikk og rytme. Du vil lære mer om teknikk og variasjoner. Du tar instruksjoner lett og har mye danseerfaring fra både kurs og sosialdans.

Instruktørene Aggi og Wayne:
Agnieszka (Aggi) Dzierwa (Polen) har bakgrunn fra salsa og har trent jazz ved Londons Pineapple Dance Studios. Hun har undervist dans i over 16 år og er eier av Dance Fusion School of Dance i Gdynia, Polen. Hun konkurrerer nå på All Star-nivå i WCS.

Wayne Powell (Oxford, UK) har tidligere vært personlig trener i over 12 år. Han begynte å danse for 13 år siden. Han driver Dance Fusion sammen med Aggi og en stor pådriver for WCS-miljøet i Polen. Han konkurrerer nå på Advanced nivå i WCS.

Aggi og Wayne har danset West Coast Swing de siste 9 årene og simpelthen ELSKER denne dansen! Gjennom denne tiden har de blitt kjente ansikter i WCS-miljøet for deres innsats som instruktører, konferansierer, dommere og kursarrangører. De er blant de første pionerene som begynte å spre WCS i Polen og har undervist sammen i nesten 8 år. De har deltatt på og selv holdt mange kurs i avansert WCS-teknikk, instruktørutdanning og konkurranse-dømming.

De valgte faktisk NLS2019 som stedet å forlove seg!

Instruktørene Hanna og Miquel:
Hanna Tuominen (Finland) startet med WCS i 2011 og falt for dansens frihet og kreativitet. Hun underviser i mange dansestiler på fulltid, men WCS har funnet en spesiell plass i hjertet hennes. Hun danser, instruerer og dømmer over hele Europa. Hun konkurrerer nå på Advanced-nivå i WCS.

Miquel Menédez (Spania) startet med dans da han var 15 år. Country og linedance er hans hovedbakgrunn som danser, koreograf, instruktør og dommer. Han er tre ganger verdensmester i linedance. WCS er en dans han elsker og en av hans favorittordtak er «Det kreves teknikk for å skape kunst». Han konkurrerer nå på All Star-nivå i WCS.

Hanna og Miquel har undervist sammen i snart 2 år. De har begge stort fokus på gleden som dansen gir, men også viktigheten av god teknikk og musikkforståelse. Begge har som mål at den enkelte skal finne sin vei til dansen. Dansing er gøy og du kan vise det, men med god teknikk føles det enda bedre.

Tidsskjema (endringer kan forekomme)
Fredag:
Registrering 17.00 – 19.00
Project Swing 18.00 – 20.00
Fellesklasse 19.00 – 20.00,
Sosialdans 20.00 – 24.00

Lørdag:
Registrering 10.00 – 12.00
Project Swing 10.00 – 12.00
Novice 11.00 – 13.00
Intermediate 12.00 – 13.00
Lunsj 13.00 – 14.00
Novice 14.00 – 16.00
Intermediate 14.00 – 17.00
Middagspause 16.00 – 20.00
Sosialdans 20.00 – 01.00

Søndag:
Novice 11.00 – 13.00
Intermediate 11.00 – 13.00
Lunsj 13.00 – 14.00
Novice 14.00 – 16.00
Intermediate 14.00 – 16.00
Goodbye dance 16.00 – 17.00

Påmelding åpner 1 september, nærmere informasjon og link kommer.
Pris:
Early bird (t.o.m 15.10.19) – Kr 900,-
Normal Bird (t.o.m. 30.11.19) – Kr 1000,-
Late Bird (t.o.m. 16.01.20) – Kr 1100,-

Studenter og medlemmer av Norges Danseforbund Region Nord vil kunne benytte seg av Early Bird pris frem t.o.m. 30.11.19.

Overnatting.
Trenger du overnatting, har vi holdt av noen rom på Smart Hotel:
Disse bestilles ved å benytte booking koden 5138 ved booking av rom på https://smarthotel.no/no/tromso følgende priser gjelder
– Enkeltrom 1095,-/natt
– Dobbeltrom 1295,-/natt. (kun dobbelseng)

De kan bookes for perioden mellom 16.01. til 20.01. hvis det er noen som ønsker en ekstra dag i Tromsø, nordlysets by.
Det er førstemann til mølla, så vær rask med din reservasjon.

Prøv også www.airbnb.no. eller gi oss beskjed hvis du er interessert i privat overnatting. Vi skal prøve å frigjøre noen plasser hjemme hos Tromsø-deltagere – førstemann til mølla.
Det er mange turister i Tromsø på denne tiden, så vi anbefaler at du er tidlig ute med bestillingen.

——————————————————-

NLS #2 edition
January 17-19, 2020 we once again invite you to a wonderful workshop weekend for West Coast Swing lovers with international instructors in the northern lights city of Tromsø. The first edition of NLS was a success and we are expanding the offer by inviting even more international instructors and increasing the number of levels.
In order for more people to be challenged, we divide the course hours in several levels. There will be good opportunities to get to know new and old dancers, practice what you have learned or just dance socially, as we add up to a total of 10 hours of social dancing during the weekend.

Level:
– Project Swing (Level 1): Are you a beginner? Then you can try our free intro course for 4 hours with local instructors on Friday evening and Saturday morning.
– Novice (level 2-3): You know the WCS basics and some variations. You want to improve your technique and add more variations to your WCS. You take classes and dance regularly.
– Intermediate (Level 4): You are confident on the dance floor and comfortable with music and rhythm. You want to learn more about technique and variations. You take instructions easily and have a lot of dance experience both from classes and social dance.

Instructors Aggi and Wayne
Agnieszka (Aggi) Dzierwa (Poland) has her background in Salsa and is trained in Jazz at London’s Pineapple Dance Studios. She has taught dance for over 16 years and is the owner of Dance Fusion School of Dance in Gdynia, Poland. She now competes at the All Star level in WCS.

Wayne Powell (Oxford, UK) a former Physical Training Instructor of over 12 years started dancing 13 years ago. He plays a big part in Dance Fusion and West Coast Swing in Poland. He now competes at Advanced Level in WCS.

Aggi and Wayne are West Coast Swing Dance instructors who LOVE this dance! They have become familiar faces on the West Coast Swing scene for teaching, MC’ing, judging and event directing. They are among the few pioneers who started spreading West Coast Swing in Poland and have been teaching for almost seven years together. During this time they have attended and completed many training courses in Advanced West Coast Swing technique, Teacher training courses and Competition judging.

They actually chose NLS2019 as the place to get engaged!

Instructors Hanna and Miquel
Hanna Tuominen (Finland) started to dance west coast swing in 2011, and fell in love with the freedom, creativity and connection that characterizes this dance. She is a full time dance teacher in Finland. Although she teach many different couple dances, west coast swing has a special place in her heart. She travels in Europe teaching and judging west coast swing, and now competes at Advanced Level in WCS.

Miquel Menédez (Spain) started to dance when he was 15 years old. Country dance and linedance are his main background as dancer, choreographer, teacher and judge. He is a three times World Champion in linedance. WCS, he love dancing it, spread the dance and as one of his favorite quotes says: “it requires technique to create art”. He now competes at the All Star level in WCS.

Hanna and Miquel have been teaching together for almost two years. They have a great focus on the joy that the dance provides, but also the importance of good technique and understanding of music. Both have the goal that the individual should find his own way to the dance. Dancing is fun and you can show it, but with good technique it feels even better.

Schedule: (changes might occur)
Friday:
Registration 17.00 – 19.00
Project Swing 18.00 – 20.00
All level class 19.00 – 20.00,
Social dance 20.00 – 24.00

Saturday:
Registration 10.00 – 12.00
Project Swing 10.00 – 12.00
Novice 11.00 – 13.00
Intermediate 12.00 – 13.00
Lunch 13.00 – 14.00
Novice 14.00 – 16.00
Intermediate 14.00 – 17.00
Dinner Breake 16.00 – 20.00
Social dance 20.00 – 01.00

Sunday:
Novice 11.00 – 13.00
Intermediate 11.00 – 13.00
Lunch 13.00 – 14.00
Novice 14.00 – 16.00
Intermediate 14.00 – 16.00
Goodbye dance 16.00 – 17.00

Registration opens on September 1, 2019. Further information and links will come.

Price:
Early bird (until 15.10.19) – NOK 900,-
Normal bird (until 30.11.19) – NOK 1000,-
Late Bird (until 16.01.20) – NOK 1100,-

Students or members of Norges Danseforbund Region Nord will be able to use Early Bird price until 30.11.19.

Accommodation:
If you need accommodation, we have some rooms at Smart Hotel on hold:
These are ordered by using the booking code 5138 when booking a room at https://smarthotel.no/no/tromso the following prices apply
Single room 1095, – / night
Double room 1295, – / night. (double bed only)

They can be booked for the period between 16.01. until 20.01. if there is someone who wants an extra day in Tromsø, the city of northern lights. It is first come first served, so be quick with your reservation.

You can also try www.airbnb.no or contact us for coach surfing.
This is high season for tourists in Tromsø, so don’t wait too long to find a place to stay.