Alle innlegg av Noralf Brandser

Takk fra vår nyvalgte leder

Kjære Tromsø swingklubb, årsmøtet, valgkomitè og alle dere danseglade venner.
Jeg takker herved for tilliten, og årsmøtet som har valgt meg som leder i et år.
Jeg går inn i rollen med ydmykhet, og skal gjøre alt jeg kan for at VI skal få fortsette å danse i «klubben i mitt hjerte».
Dette skal vi klare sammen, og vi gleder oss til å danse, og å møtes igjen.
Takk.
Hilsen Ann-Evy Langstrand
Nyvalgt leder.

Årsmøte 2021

Tromsø swingklubb inviterer til årsmøte 2021, den 16. mars kl. 19:00 i swingklubbens lokaler.

Innkalling og sakspapirer vil komme senere på e-post.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være innbetalt senest en måned før møtet, dvs. den 16. februar.

(Forbehold om endringer / utsettelse pga pågående smittesituasjon)