Stikkordarkiv: Årsmøte

Årsmøte 2020 – AVLYST PGA CORONA

AVLYST AVLYST AVLYST AVLYST AVLYST AVLYST AVLYST AVLYST

Her kommer innkallingen til årsmøte i Tromsø Swingklubb som er satt til tirsdag 17.03.20 klokken 20:15. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 03.03.20 og årsmøtepapirene blir gjort tilgjengelig 10.03.20.

AVLYST AVLYST AVLYST AVLYST AVLYST AVLYST AVLYST AVLYST

Årsmøtet nærmer seg

I midten av mars avholdes årets årsmøte i Swingklubben. Da skal viktige saker som styret har forberedt behandles og stemmes over. I tillegg skal nytt styre velges.

Dato for årsmøtet blir kunngjort om kort tid.

Valgkomitéen starter i disse dager sitt arbeid med å finne kandidater for de styremedlemmene som er på valg i år.

På årsmøtet har alle medlemmer som er over 15 år, og har vært medlem av klubben eller idrettslaget minst én måned før møtet stemmerett. De må også ha oppfylt medlemsforpliktelsene, dvs betalt kontingenten.

Dette følger av Norges idrettsforbunds lovnorm §6. Tromsø swingklubb er tilknyttet Norges idrettsforbund.